3 thoughts on “frame

  1. หมอจะจ้างมาถ่ายให้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคิดราคายังไงคาฟผม

  2. ก็คิดราคาปกติครับ มีค่าเดินทางเพิ่มตามจริงครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับที่ @voragorn ครับ

Comment