OHM @KKU

รับปริญญาพี่โอม ม.ขอนแก่น

พี่โอมจบจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น บัณฑิตนอกจากจะพกหน้าหล่อมาให้ถ่ายแล้ว ยังพ่วงความป๊อบปูล่า เนื้อหอมมาอีก ขนาดที่ว่าเด็ก ๆ ต่างคณะกรูกันมาแสดงความยินดีให้เลย >_<”

Comment