พิธีอุปสมบท วรนินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เป็นงานบวชแรกที่ได้ถ่าย  ถ่ายให้กับวรนินทร์เพื่อนรัก ^_^”  ดีใจจัง
เพื่อนอาจจะซุกซนไปบ้าง  แต่พอเห็นเค้าจะหันเข้าสู่ทางธรรมดูบ้างก็ดีใจ เป็นกำลังใจให้เสมอนะ ^_^

พิธีบรรพชาอุปสมบท วรนินทร์33

Comment