พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระเทพประสิทธิคุณ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสสรมหาเถร)
อดีเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร รูปที่๑๑

Comment