ป่าในกรุง

ป่าในกรุง ปตท

หากวันไหนใครเบื่อ ๆ ใน กทม แล้วก็มาเดินเล่นนอกเมืองกัน แถว ๆ สุขาภิบาล2 ไม่ห่างไกลจากเมกะบางนา กับโครงการป่าในกรุงของ ปตท
สถานที่นี้เต็มไปด้วยพรรณพืชสีเขียว และให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้นานาชนิด พร้อมสถานที่ให้เราได้เดินชมเล่นกับต้นไม้สีเขียว และหอคอยที่สูงชะรูดมองเห็นภูมิทัศน์ได้สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว

โครงการนี้เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18:00 น. ยกเว้นวันจันทร์ซึ่งปิดทำการ

comment เวลาปิดการเข้าชมไวไปหน่อย

ป่ากลางกรุง-3 ป่ากลางกรุง-4 ป่ากลางกรุง-5 ป่ากลางกรุง-6 ป่ากลางกรุง ป่ากลางกรุง-2 ป่ากลางกรุง-7 ป่ากลางกรุง-8 ป่ากลางกรุง-9 ป่ากลางกรุง-10 ป่ากลางกรุง-11 ป่ากลางกรุง-12 ป่ากลางกรุง-13 ป่ากลางกรุง-14 ป่ากลางกรุง-15 ป่ากลางกรุง-16 ป่ากลางกรุง-17 ป่ากลางกรุง-18 ป่ากลางกรุง-19 ป่ากลางกรุง-20 ป่ากลางกรุง-21 ป่ากลางกรุง-22 ป่ากลางกรุง-23 ป่ากลางกรุง-24 ป่ากลางกรุง-25 ป่ากลางกรุง-26 ป่ากลางกรุง-27 ป่ากลางกรุง-28 ป่ากลางกรุง-29 ป่ากลางกรุง-30 ป่ากลางกรุง-31 ป่ากลางกรุง-32 ป่ากลางกรุง-33 ป่ากลางกรุง-34 ป่ากลางกรุง-35 ป่ากลางกรุง-36 ป่ากลางกรุง-37 ป่ากลางกรุง-38 ป่ากลางกรุง-39 ป่ากลางกรุง-40 ป่ากลางกรุง-41 ป่ากลางกรุง-42 ป่ากลางกรุง-43 ป่ากลางกรุง-44 ป่ากลางกรุง-45 ป่ากลางกรุง-46 ป่ากลางกรุง-47 ป่ากลางกรุง-48 ป่ากลางกรุง-49 ป่ากลางกรุง-50 ป่ากลางกรุง-51 ป่ากลางกรุง-52 ป่ากลางกรุง-53 ป่ากลางกรุง-54 ป่ากลางกรุง-55 ป่ากลางกรุง-56 ป่ากลางกรุง-57 ป่ากลางกรุง-58 ป่ากลางกรุง-59 ป่ากลางกรุง-60 ป่ากลางกรุง-61 ป่ากลางกรุง-62 ป่ากลางกรุง-63 ป่ากลางกรุง-64 ป่ากลางกรุง-65 ป่ากลางกรุง-66 ป่ากลางกรุง-67 ป่ากลางกรุง-68 ป่ากลางกรุง-69 ป่ากลางกรุง-70 ป่ากลางกรุง-71 ป่ากลางกรุง-72 ป่ากลางกรุง-73 ป่ากลางกรุง-74 ป่ากลางกรุง-75 ป่ากลางกรุง-76 ป่ากลางกรุง-77

Comment