ทอป ราชมงคล (โชติเวช)

ยินดีกับน้องทอป จากคณะคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น ด้วยนะครับ
เป็นการถ่ายวันซ้อมที่ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ตรงเทเวศน์ เป็นมหาลัยที่ไม่เคยไปรู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่จัง

Comment