งานน้องบวช หยาง

งานบวชน้องหยาง ที่วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก
เป็นงานบวชที่จัดขึ้นง่าย ๆ บรรยากาศครอบครัว  น้องหยางบวชช่วงบ่ายสามโมง
ได้ชื่อว่า พระธรรมมวโร

Comment